Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Vitamin D Düzeyi Düşük Erişkin Kadınlarda Bilişsel Fonksiyonların SMMT ve MOBİD Ölçeği İle Değerlendirilmesi
Assessment of Cognitive Functioning in Adult Women with Low Vitamin D Level Using MMSE and MOCA
Aslı Gençay can, Canan Çelik, Serdar Süleyman Can, Şeniz Akçay Yalbuzdağ

Makale Özeti

2.
Diyabetik bir hastada venöz yetersizlik ile karışan Charcot nöroartropatisi
Charcot neuroarthropathy confused with venous insufficiency in a diabetic patient
Rabia Terzi, Tülay Özer, Turgay Altınbilek

Makale Özeti

3.
İdiyopatik Yaygın Femoral Osteonekroz: Diz Ağrısının Sık Görülmeyen Bir Nedeni
Idiopathic Widespread Femoral Osteonecrosis: An Insidious Cause for Knee Pain
Selçuk Sayılır

Makale Özeti

4.
A Rare Cause of Carpal Tunnel Syndrome; Deep Tissue Lipomas
Karpal Tünel Sendromunun Nadir Nedenlerinden Biri: Derin Doku Lipomları
Selçuk Sayılır

Makale Özeti

5.
Karpal Tünel Sendromu Operasyonları Sonrası Kinezyolojik Bantlama Etkileri
Kinesiological Taping Effects After Carpal Tunnel Syndrom Surgeries
Selçuk Sayılır

Makale Özeti

6.
Komplikasyondan Tanıya: Kalça Ağrısı İle Başvuran Asetabular Kırıklı Olguda Prostat Kanseri
Reaching Diagnosis From Complication: Prostate Cancer in Patient Presenting With Hip Pain Related to Acetabular Fracture
Rana Terlemez, Figen Yılmaz, Kadriye Banu Kuran

Makale Özeti

7.
Kas İskelet Sistemine Ait Şikâyetlerle Başvuran Hastaların Cinsiyete Göre Tanısal Dağılımlarının Mevsimsel ve Meteorolojik İlişkisi
The Seasonal and Meteorological Relationships of Diagnostic Distribution Of Patients Presenting With Musculoskeletal Complaints According To Gender
Ayhan Kul, Mahir Uğur

Makale Özeti

8.
Tetik Parmağı Taklit Eden Sesamoid Kemik: Bir Tanısal Gecikme Nedeni
Trigger Finger Mimicking Sesamoid Bone: A Cause of Diagnostic Delay
Selçuk Sayılır

Makale Özeti