Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Çoklu anti-psikotik ilaç kullanımı ile tetiklenen atipik Nöroleptik Malign Sendrom'da (NMS) anti-psikotik ilaç başlama güçlükleri: Cotard Sendromu olgusu
Antipsychotic drugs rechallenge in multi-antipsychotic drug induced atypical Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS): a case of Cotard Syndrome.
Helin Yılmaz, N. Burcu Özbaran, Sezen Köse

Makale Özeti

2.
Çocuk ve adölesenlarda soluble CD40 ligandı ile yüksek kolesterol düzeylerinin ilişkisi
Association between soluble CD40 ligand and hypercholesterolemia in children and adolescent
Aynur Küçükçongar Yavaş, Tuba Fatma Eminoğlu, İlyas Okur, Arzu Aral, Alev Hasanoğlu, Leyla Tümer

Makale Özeti

3.
Kateter ilişkili Leuconostoc mesenteroides bakteriyemisi: Nadir bir olgu ve literatürün derlenmesi
Catheter related Leuconostoc mesenteroides bacteremia: A rare case and review of the literature
Adem Karbuz, Bilge Aldemir Kocabaş, Aytaç Yalman, Zarife Kuloğlu, Ahmet Derya Aysev, Ergin Çiftçi, Erdal İnce

Makale Özeti

4.
Endocrine disrupting chemicals: A challenge to child health
Geetha Mani, Raja Danasekaran, Kalaivani Annadurai

Makale Özeti

5.
Intestinal metaplasia of antral superficial-foveolar epithelium in children with atrophic gastritis
Natalia Yurievna Shirokova, Natalia Yurievna Orlinskaya, Diana Anatolyevna Davydova

Makale Özeti

6.
Lenfadenit ve Ateş-Kawasaki Hastalığının İlk Bulgusu
Lymphadenitis And Fever-First Presentation Of Kawasaki Disease
Şule Gökçe, Pelin Elibol, Güldane Koturoğlu, Yasemin Özdemir Şahan, Zülal Ülger Tutar

Makale Özeti

7.
Süt çocuklarında vitamin D eksikliğinin bronşiolit ciddiyeti üzerine etkisi
The effect of vitamin D deficiency on severity of bronchiolitis in infants
Meltem Erol, Hüseyin Kaya, Özlem Bostan Gayret, Özgül Yiğit, Şahin Hamilçıkan, Emrah Can

Makale Özeti

8.
Ergenlerde yeni bir sorun: “Bonzai”
A new problem of adolescents: “Bonsai”
Özlem Gül, Dolunay Gürses, Emine Özdemir, Ferhat Yıldız

Makale Özeti

9.
Ağır Hemoliz ve Anemiyle Başvuran ‘c’ Subgrup Uyuşmazlıklı Bir Yenidoğan Olgusu
A Newborn Case of 'c' Subgroup Mismatch Presenting with Severe Hemolysis and Anemia
Ezgi Yangın Ergon, Senem Alkan Özdemir, Rüya Çolak, Kıymet Çelik, Özgür Olukman, Şebnem Çalkavur

Makale Özeti

10.
Geç preterm bir yenidoğanda tanı alan TAR sendromu
Late preterm infant diagnosed with TAR syndrome
Övgü Büke, Sultan Bent, Tuğçe Damla Türkpençe, Şahin Hamilçıkan, Emrah Can

Makale Özeti

11.
Makülopapüler döküntüsü olan erken konjenital sifilizli olguda tedavi yönetimi
Management of early congenital syphilis in a newborn case with maculopapular rash
Özgün Uygur, Burçe Emine Yaşar, Zümrüt Şahbudak Bal, Özge Altun Köroğlu, Mehmet Yalaz, Mete Akisü, Fadıl Vardar, Nilgün Kültürsay

Makale Özeti

12.
Topuk kanı örneği ile yapılan ulusal yenidoğan tarama testleri ve önemi
National newborn screening tests that are carried out with heel lance and their importance
Sibel İçke, Rabia Ekti Genç

Makale Özeti

13.
Perterm bir bebekte oral ibuprofenin indüklediği spontan intestinal perforasyon
Oral ibuprofen induced spontaneous intestinal perforation in a preterm infant
Şahin Hamilçıkan, Övgü Büke, Sultan Bent, Esra Özcan, Emrah Can

Makale Özeti

14.
Yenidoğanlarda Üre Döngüsü Bozukluğu: 6 Olgu Sunumu
Urea Cycle Disorders In Neonates: 6 Cases Report
Kıymet Çelik, Demet Terek, Özgür Olukman, Mehtap Kağnıcı, Şukran Keskin Gözmen, Erkin Serdaroğlu, Şebnem Çalkavur, Sertaç Arslanoğlu

Makale Özeti

DERLEME
15.
PFAPA (PERİYODİK ATEŞ, AFTÖZ STOMATİT, FARENJİT VE SERVİKAL LENFADENİT) sendromuna güncel tanı ve tedavi yaklaşımları
PFAPA (periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical Lymphadenitis) syndrome current diagnosis ant treatment
Ayşenur Paç Kısaarslan, Emel Kabakoğlu Ünsür, Betül Sözeri

Makale Özeti