Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde karboksihemoglobin düzeyleri önemsenmelidir
Carboxyhemoglobin levels should be considered important on carbonmonoxide poisoning
Ali Yurtseven, Eylem Ulaş Saz

Makale Özeti

2.
Anne Sütü, Anne Sütü ile Birlikte Mama ve Sadece Mama ile Beslenen Bebeklerin Koklear Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cochlear Functions of Breastfed, Mixed Fed Babies and Baby Food
Mesut Kaya, Selim Ünsal, Ahmet Yasin Sarıgül, Çiğdem Nüket Yüksel

Makale Özeti

OLGU SUNUMU
3.
FA-C mutasyon olan çocuk hastada şiddetli kulak anomalisi ve erken başlangıçlı kemik iliği yetmezliği: Olgu sunumu
FA-C mutation in children with severe ear anomalies and the the early onset of bone marrow failure: Case Report
Zeynep Canan Özdemir, Ayşe Bozkurt Turhan, Özcan Bör, Cansu Sivrikaya

Makale Özeti