Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Önemli Bir Halk Sağlığı Problemi: Vitamin B12 Eksikliği
An important public health problem: Vitamin B12 deficiency
Şahin Erdöl

Makale Özeti

2.
Karbonmonoksit zehirlenmelerinde karboksihemoglobin düzeyleri önemsenmelidir
Carboxyhemoglobin levels should be considered important on carbonmonoxide poisoning
Ali Yurtseven, Eylem Ulaş Saz

Makale Özeti

3.
Göğüs Duvarı Deformitesi Olan Çocukların Demografik, Klinik ve Ekokardiyografik Özellikleri
Demographic, Clinical and Echocardiographic Characteristics of Children with Chest Wall Deformities
Eyüp Aslan, Ahmet Sert, Fatih Şap, Ebru Aypar, Dursun Odabaş

Makale Özeti

4.
Büyüme Hormon Tedavisi Kemik Yaşını İlerletir mi?
Does Growth Hormone Treatment Advance Bone Age?
Enes Salı, Halil Sağlam, Erdal Eren, Ömer Tarım

Makale Özeti

5.
Anne Sütü, Anne Sütü ile Birlikte Mama ve Sadece Mama ile Beslenen Bebeklerin Koklear Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Cochlear Functions of Breastfed, Mixed Fed Babies and Baby Food
Mesut Kaya, Selim Ünsal, Ahmet Yasin Sarıgül, Çiğdem Nüket Yüksel

Makale Özeti

DERLEME
6.
Adölesan Dönemi Beslenme ve Sorunları
Nutrition and Issues in Adolescence Period
Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu, Aslı Çelebi Tayfur

Makale Özeti

7.
Kanserli Çocuklarda Travma Sonrası Gelişim
Posttraumatic Growth in Children with Cancer
Figen Işık Esenay, Sevcan Atay

Makale Özeti

8.
Çocuk ve Adölesanlarin Elektronik Medya Kullanımının Obezite ve Uyku Sorunlarına Etkisi
The Effect of Electronic Media Use Children and Adolescents with Obesity and Sleep
Duygu Akçay

Makale Özeti

OLGU SUNUMU
9.
Juguler kateter komplikasyonu olarak hematomun neden olduğu vazovagal bradikardi
Hematoma related vasovagal bradycardia due to jugulary catheter complication
Oğuzhan Babacan, Erman Ataş, Nadir Korkmazer, Vural Kesik

Makale Özeti

10.
Polimorf ışık erüpsiyonu: Erken başlangıç ve nadir klinik görünüm
Polymorphous light eruption: Early starting and a rare clinical appearance
Yalçın Baş, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin, Samet Özer

Makale Özeti

11.
FA-C mutasyon olan çocuk hastada şiddetli kulak anomalisi ve erken başlangıçlı kemik iliği yetmezliği: Olgu sunumu
FA-C mutation in children with severe ear anomalies and the the early onset of bone marrow failure: Case Report
Zeynep Canan Özdemir, Ayşe Bozkurt Turhan, Özcan Bör, Cansu Sivrikaya

Makale Özeti