Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Wilson hastalıklı çocuklarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of renal function in children with Wilson’s disease
Yılmaz Tabel, Mukadder Ayşe Selimoğlu, Fatma İlknur Varol, Ahmet Taner Elmas, Şükrü Güngör, Hamza Karabiber

Makale Özeti

2.
Osteogenezis İmperfekta Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Patients Diagnosed with Osteogenesis Imperfecta
Mustafa Törehan Aslan, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Tarım

Makale Özeti

3.
Serebral Palsili Çocuklarda Temporomandibular Eklem Değerlendirmesi
Temporamandibular Joint Assesment in Children With Cerebral Palsy
Özden Canbay, Esra Doğru Hüzmeli, Nihan Katayıfçı, Mesut Çelik

Makale Özeti

4.
Çocuk Alerji Kliniği’nde izlenen anafilaksili olguların özellikleri
The Features Of Cases With Anaphylaxis Followed In The Pediatric Allergy Clinic
Mahmut Doğru, İlknur Bostancı, Serap Özmen, Tayfur Giniş, Handan Duman Şenol

Makale Özeti

DERLEME
5.
Kronik tekrarlayan multifokal osteomiyelit
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis
İlhan Hekimsoy, Mehmet Argın, Betül Sözeri

Makale Özeti

6.
Yaşamın erken dönemlerinde yaşanan lezzet deneyimleri besin tercihlerini nasıl etkiliyor?
How can be early life flavor experiences affect food preferences?
Seray Kabaran

Makale Özeti

OLGU SUNUMU
7.
Kötü görünümlü iyi huylu hastalık: Akut infantil hemorajik ödem
Bad-looking, good-natured disease: Acute hemorrhagic edema of infancy
Esra Ülgen Temel, Nefise Arıbaş Öz, Ramazan Cahit Temizkan, Burcu Hıdımoğlu, Kenan Kocabay

Makale Özeti