Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(4): 307-312

Yılan zehirlenmelerinin tedavisi: Yirmi bir olgunun incelenmesi

Rüştü Köse
S.b. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş

AMAÇ: Bu çalışmada, bölgemizde görülen yılan zehirlenmeleri, bunların tedavileri ve alınan sonuçlar değerlendirildi. GEREÇ-YÖNTEM: 2004 ile 2005 yaz aylarında servisimizde 21 yılan ısırması olgusu (10 erkek, 11 kadın; ortalama yaş 36,4; dağılım 10-70) takip edildi. Bunların dört tanesi kuru ısırık olgusuydu. Diğer 17 olguda zehirlenme meydana gelmişti. BULGULAR: Zehirlenme olgularında lokal ve hematolojik bozukluklar görüldü. Bir hastada lokal deri nekrozu meydana geldi. Hastaların beş tanesinde trombositopeni oluştu. Beş hastaya toplam 7 ünite kan transfüzyonu yapıldı. Yılan antiserumu olarak Avrupa yılanları için hazırlanmış olan Zagreb serumu kullanıldığında daha iyi sonuçlar alındı. Zagreb serumu bulunamayan durumlarda hastalara Mısır’dan ithal edilen serum kullanıldı. Daha yüksek dozda antiserum kullanılmasına rağmen klinik tablo daha geç düzeldi. SONUÇ: Bölgemizde görülen zehirli yılan ısırması olgularında hematolojik bozuklukların ve lokal sorunların ön planda olduğu gözlenmektedir. Olabildiğince erken sürede yapılacak antiserum tedavisi ile zehirlenme sonrası gelişebilecek sorunların engellenebileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Antiserum, yılan ısırığı/komplikasyonlar; yılan zehirlenmeleri/tedavi.


The management of snake envenomation: evaluation of twenty-one snake bite cases

Rüştü Köse
Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Kahramanmaraş State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey

BACKGROUND: Snake envenomation, its treatment and outcomes are presented in this study. METHODS: Twenty-one snake bite cases (10 males, 11 females; mean age 36.4; range 10 to 70 years) were followed up at our clinic during the summers of 2004 and 2005. Four of these patients were “dry bite”. The remaining 17 cases were envenomated.
RESULTS: Local and hematological disorders were detected in envenomated cases. Local skin necrosis developed in a case. Thrombocytopenia was seen in five of the cases. Seven units of whole blood were transfused in three patients. When the Zagreb antiserum which was produced against European snakes was used, better results achieved. The serum which was imported from Egypt was given to the patient in case of lacking of Zagreb serum was lacking. Clinical conditions were improved later with the “Egypt serum” although higher doses had been administered. CONCLUSION: Hematological disorders and local wound problems were more prominent with poisonous snake bite cases in our region. We conclude that these problems can be prevented by using antiserum treatment as early as possible.

Keywords: Antivenom, snake bites/complications; snake envenomation/treatment.


Rüştü Köse. The management of snake envenomation: evaluation of twenty-one snake bite cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(4): 307-312

Sorumlu Yazar: Rüştü Köse, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar